Obszary badawcze

  • Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych, zwłaszcza konstrukcje meblarskie.
  • Badania sztywnościowo – wytrzymałościowe konstrukcji i ich elementów, w tym połączeń konstrukcyjnych. Analizy wytrzymałościowe przy użyciu metody elementów skończonych.
  • Drewnopochodne materiały konstrukcyjne. Badanie ich właściwości mechanicznych i fizycznych, optymalizacja ich struktury.
  • Kompozyty drzewno-polimerowe (WPC). Modelowanie i badanie ich struktury oraz właściwości mechanicznych i fizycznych. Projektowanie kompozytów o założonych parametrach użytkowych.

Struktura

Instytut Techniki
  • Laboratorium Badań Konstrukcji Drewnianych
  • Laboratorium Badań Materiałów Drzewnych
  • Pracownia Grafiki Inżynierskiej
  • Pracownia Mechaniki Technicznej

Kontakt

Kierownik Zakładu:
dr hab. Marek Kociszewski
tel. (52) 34 19 303
e-mail: kocisz@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. +48 52 341 91 00