Historia zakładu

Zakład Konstrukcji Drewnianych powstał w 2016 roku w wyniku przekształcenia z Katedry Konstrukcji Drewnianych po śmierci Profesora Arnolda Wilczyńskiego. Katedra Konstrukcji Drewnianych była jednostką organizacyjną Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki. Powstała w 2006 roku w wyniku reorganizacji struktury Instytutu Techniki, skupiając w swym szeregu wszystkich pracowników byłego Zakładu Mechaniki Konstrukcji i Metod Komputerowych oraz pracowników z Zakładu Inżynierii Materiałowej i Zakładu Elektroniki i Informatyki. Istniała więc niedługo, lecz cieszyła się ugruntowaną pozycją w strukturach Wydziału.  Zawdzięczała to przede wszystkim tym pracownikom, którzy wiele lat temu tworzyli zręby byłej Katedry Wychowania Technicznego funkcjonującej w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Należy do nich przede wszystkim nieżyjący już prof. dr hab. inż. Arnold Wilczyński.

Prof. Wilczyński przyczynił się do niezwykle dynamicznego rozwoju Katedry Wychowania Technicznego w wyniku czego nastąpiło przekształcenie jej w 1991 r. w Instytut Techniki (w jego strukturach działała przez pewien czas Katedra Drzewnictwa). Jako wieloletni dyrektor Instytutu doprowadził w 2002 roku do powstania kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Niezaprzeczalnie duży wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny  Katedry, jak i w latach minionych Katedry Wychowania Technicznego oraz Zakładu Drzewnictwa, mieli: prof. dr hab. inż. Stanisław Dzięgielewski oraz śp. prof. dr Lech Graj.

Pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni KKD w latach 2006 - 2016 to: dr inż. Cezary Gozdecki, dr Marek Kociszewski, dr Krzysztof Warmbier i dr Maciej Wilczyński.

Z początkiem 2012 roku, w zwiazku z utworzeniem w Instytucie Techniki UKW nowej jednostki - Zakładu Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy, trzech pracowników Katedry Konstrukcji Drewnianych, dr hab. Marek Gogolin, dr Zbigniew Dziamski i dr Maciej Wilczyński, zostało wliczonych do nowej jednostki. Aktualny skład pracowników Zakładu: dr inż.Cezary Gozdecki (p.o. Kierownika Katedry), dr hab. Katarzyna Cabańska-Płaczkiewicz (od 1.10.2016r.), dr Marek Kociszewski, dr Krzysztof Warmbier i dr Maciej Wilczyński.

Organizacją pracy w Zakładzie oraz zabezpieczeniem jej bazy materiałowej dla działalności naukowej i dydaktycznej zajmowała się do czasu odejścia na emeryturę mgr inż. Alicja Kilian-Baran a obecnie mgr Jacek Kozłowski.

Zespół pracowników Zakładu Konstrukcji Drewnianych świadom własnego rozwoju naukowego oraz kształcenia studentów, prowadzi prace naukowe w zakresie drzewnictwa - badania materiałowe, w tym kompozytów drzewno-polimerowych (WPC) i badania konstrukcji drewnianych - oraz realizuje zadania dydaktyczne na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, w szczególności, w ramach specjalności Projektowanie Konstrukcji Drewnianych Wspomagane Komputerowo, a także na „najmłodszych” kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa i inżynieria materiałowa, bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. J.K. Chodkiewicza 30, tel. +48 52 341 91 00